image

คางเป็นบริเวณสำคัญที่มีผลต่อรูปหน้ามากที่สุด การมีคางที่สมส่วนได้รูป ปลายคางยาวมนรับกับองศาของปลายจมูกและหน้าผาก จะทำให้ใบหน้ามีความสมส่วน เพิ่มมิติและเสน่ห์ให้กับใบหน้า บ่อยครั้งจะเห็นว่าคนที่เสริมจมูกมาแล้ว มีจมูกที่โด่ง สโลปสวยแล้ว แต่ก็ยังมีรูปหน้าที่ไม่ลงตัว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะปัญหาคางที่ตัดและสั้นไม่ได้สัดส่วนนั่นเอง การเสริมคางด้วยซิลิโคนเป็นอีกวิธีที่นิยมในการแก้ปัญหาคางตัด คางสั้น คางถอย คางเบี้ยวให้กลับมาได้รูป นอกจากจะเป็นการปรับรูปหน้าให้สวยขึ้นอย่างโดดเด่นแล้ว การเสริมคางยังเป็นการปรับโหงวเฮ้งให้ดีขึ้นด้วย

เสริมคางกับ YB หน้าหวานแบบเกาหลี เกาใจ
image
image
image