YB Clinic ให้คุณมากกว่าความสวย

คุณรถเมล์-เสริมจมูก-ขอนแก่น

คุณรถเมล์

ก่อนทำ —–
หลังทำ —-

จุดเด่นของการเสริมจมูกที่ YB Clinic

1. ซิลิโคนแมนทิส (Mantis) ทำหน้าที่เพิ่มความสูงให้กับกระดูกจมูก โดยเลียนแบบโครงสร้างจมูกจริง จึงแนบเนียนไปกับโครงสร้างจมูก ทำให้ความโด่งของจมูกที่เพิ่มขึ้นดูเป็นธรรมชาติ ไม่มีองศาหรือความหนาในบริเวณใดๆที่ทำให้ดูหลอกตา เป็นซิลิโคนที่มีรูปทรงสัมพันธ์กับโครงสร้างจมูก และเป็นซิลิโคนจมูกชิ้นเดียวที่สามารถใช้ชื่อ Anatomy-based Implant (ซิลิโคนที่สร้างขึ้นโดยใช้โครงสร้างจมูกเป็นต้นแบบ) หลังการเสริมจึงดูสวยเหมือนจมูกธรรมชาติ สามารถบิดปลายจมูกได้
2. สามารถล็อกเข้ากับกระดูกจมูกได้อย่างพอดี ไม่เคลื่อนที่ ไม่ทำให้เบี้ยวเอียง ได้ด้วยตัวของซิลิโคนเอง 
3. ซิลิโคนแมนทิส (Mantis) เป็นซิลิโคนเดียวที่สามารถป้องกันการทะลุได้ด้วยตัวซิลิโคนเอง ได้รับการยอมรับด้วยสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของซิลิโคน Mantis ตัวซิลิโคนจะมีพื้นที่ส่วนปลายที่จะสัมผัสผิวหนังจริงมากกว่าซิลิโคนอื่นถึง 3 เท่า จึงทำให้หัวซิลิโคนแมนทิสเป็นหัวที่ทื่อที่สุด มีโอกาสทะลุต่ำที่สุด เพราะแรงดันในแต่ละบริเวณถูกลดลงถึง 70% 
4. ซิลิโคนแมนทิส (Mantis) สามารถปรับแต่งรูปทรงได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับการเหลาของศัลยแพทย์ ซึ่งต้องมีการเหลาก่อนทุกครั้งก่อนนำไปเสริมให้แก่คนไข้

Scroll to Top